Avigsidan
Avigsidan Avigsidan Avigsidan Avigsidan Avigsidan
Här är vad som finns på Avigsidan just nu.
Det är rätt mycket.
 

Vill du tycka till om Avigsidan eller framföra ett meddelande till redaktionen?
Det finns en speciell sida för sådana aktiviteter

         
Det färskaste
   
Uppdateras ofta:
Färska avigheter
 
         

Sidor med äldre nya avigheter:

2016: januari - maj

2016: januari - december

2015: januari - marsapril-majjuni-augustisept - december

2014: januarifebruarimarsaprilmajjuni och juli augusti och september oktober - december

2013: januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember

2012: januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovemberdecember

       
Översättningar
Översättningsmissar
 
Maskinöversättningar
 
Svengelska
         
Smarta översättningar
 
Från TV-serien Vänner
 
Översättarutmaningar
         
   
Svensk-engelsk parlör
   
       
Särskrivningar
Sär skrivningar
 
Särskrivningsfamiljen
 
Varför särskrivs det?
       
Specialsidor
Bruksanvisningar
 
Avigsidans floskelgenerator
 
Avigsidans blogg-
generator
         
Barnavigheter
 
Om datorer
 
Tidningsrubriker
         
En boktsav fel
 
Kokböcker m.m.
 
Aviga namn
         
Ofta inskickade avigheter
 
Länkar
 
   
       
Klassiker och favoriter
Några klassiker
 
Flygplatsen
 
Journalgrodor
         
Skadeanmälningar
 
Bravigheter
 
Tips för bättre språkanvändning
         
Svenska grodor
 
English pearls
   
       
Ordsporter
Nyordning
 
Ooord
 
Ordparning
         
Stora omgjordlistan
 
Bullshit Bingo
 
Förkortningsmissbruk
       
Ordsammansättning
       
         
Avigsidan
Om Avigsidan
 
Tipsa en vän!
 
Skicka in en avighet
         
Avigboken
 
Några läsarreaktioner
 
Sök på Avigsidan
         
         

Avigsidan, varumärket Avigsidan och tillhörande sidor ägs och underhålls av
Dokumentär Information.
Återgivning av hela eller delar av innehållet får ej göras utan tillstånd.