Avigsidans hemsida

Innehållsförteckning

Tipsa en vän

Lainio Vildmark
Fiske, annorlunda konferenser och naturupplevelser året runt i norra Europas största vildmark.

 

Översättarutmaningar

Här följer några svårgenomträngliga passager som en översättare kan råka ut för. Alla exempel är faktiskt autentiska.


Liten uppvärming

"Specifies the name of the SQL package created on the relational database specified on the RPB parameter of the command that created this module."

"When MRGOVR(*YES) is specified, the activation group level overrides are processed after all call level overrides that are greater than or equal to the call level of the oldest procedure in the activation group are processed."

"Cursor Movement defines whether the cursor move keys move the text cursor or the graphics cursor when the graphics cursor is displayed."

"Choose Select to select the type of selection you want."

"The name of the library in which the module that contains the program entry procedure for this program existed when the program was created"

Att nysta i

"Only those parameters on the overrides of the same type as the last override used for the merged override are used in determining the effective override for the specified call level."

"Specifies the name of the diskette file that is used instead of the file specified on the 'File being overridden' prompt (FILE parameter), or, if *FILE is specified, specifies that certain attributes are overridden by parameters specified in this command."

"LABEL does not rename a volume label when the volume is shared and has the same volume label name as a current file on the volume and the file is being used in the following manner:"

"The restored object may have a new SOM object ID generated by the system. If the object is being restored as a new object, a new SOM object ID will be given to the restored object. If an object with the same name as the object from the media already exists on the system, the SOM object ID of the restored object will be the same as the SOM object ID of the object on the system before the restore."

"The result of the function is the character string that would result if the character string expression was assigned to a varying-length host variable with a length attribute of n, where n is the length attribute of the result."

"To change the mouse action using this window, scroll up and down using the arrows to view the actions in the Action column adjacent to the item you want to change until the desired action is listed."

Staplade substantiv – det fungerar bättre på engelska än svenska, men lätt att förstå är det inte

"Document &1 contains MODCA (Mixed Object Document Content Architecture) structured field introducer extension bytes."

"You cannot have duplicate logical adapter numbers for NetBIOS application support enabled protocol drivers."

"System Logging Service error-log device driver entry alert notification buffer" (11 substantiv!)

Här gäller det att hålla ordning på fönstren

"Text cursor appears only in the WorkStation window currently activated. Text cursor disappears from the screen, when you switch to other WorkStation windows or Windows applications. It appears again when you switch back to the WorkStation window"

Många förkortningar!

"The CCSID associated with the CMPDTA does not change. If the CMPDTA is being changed, the part of the CMPDTA that is of the type CCHAR is assumed to be the same CCSID that the CMPDTA being replaced is in."

Övertydlighet

"A reminder is a message that reminds you of something"

"Duplicate unique values are not allowed"

"If only one of the MSG or SECLVL parameters is coded, but not both, any..."

"The foreign key access path of the dependent file is removed only if one exists..."

Exempel på en förenklande översättning 1

I en text stod det:

"Initial part added plus the number of records added per part added times the number of additions"

Någon i USA tyckte tydligen att det var lite oklart, så i nästa release hade formuleringen ändrats till:

"Initial number of records plus the product of the number of records added per increment times the number of increments added"

Hur som helst, på svenska blev översättningen i bägge fallen:

"Startvärdet + (utökningsvärdet x antalet utökningar)"

Exempel på en förenklande översättning 2

A top margin greater than or equal to zero and less than the logical page length is considered to be valid.
Blev i översättning:
Övre marginalen måste vara större än noll och mindre än sidlängden.
Vi har fått ett påpekande om att översättningen i det här fallet inte stämmer helt överens med originaltexten. Och det stämmer. Här kommer en kommentar från Martin A. som intresserat sig mycket för sådana här frågor:

"Det stämmer att en del av originalets exakthet försvunnit i översättningen. Problemet med det engelska originalet är just att det för sitt sammanhang är så överambitiöst. Hade det rört sig om en vetenskaplig text hade sådana formuleringar varit helt på sin plats. Men nu rör det sig om något så vardagligt som sidmarginaler vid utskrift i en hjälptext för folk som ska lära sig stoppa papper i en skrivare. Och den svenska versionen är lättare att läsa och lättare att förstå – vilket i det här sammanhanget faktiskt är det centrala.

Det är det vi menar med en förenklande översättning. Det hjälper inte hur exakt en hjälptext är om användarna inte förstår den."

Vill du få påminnelse när Avigsidan uppdateras?
Gå med i Avigmasterns mailinglista

Gillar du Avigsidan? Tipsa en vän!

Har du fler exempel? Skicka dem till Avigsidan

Avigsidans hemsida

Innehållsförteckning

Tipsa en vän