Avigsidans hemsida

Innehållsförteckning

Tipsa en vän

Lainio Vildmark
Fiske, annorlunda konferenser och naturupplevelser året runt i norra Europas största vildmark.

 

Bruksanvisningar

Här finns exempel på instruktioner och bruksanvisningar som kanske inte alltid är fullständigt glasklara.

Tips: instruktionen till Vattenpistolen Splosh lämpar sig bra för högläsning inför en grupp.

OBS! Bruksanvisningen med "Gäddsnipa" har vi komplett.
Den förtjänar en egen sida


Min gode vän Martin köpte en "elektronisk klaviatur med bänk" till sin äldste son. Med denna present följde en bruksanvisning som förtjänar att uppmärksammas:

Hej-hatt nyckel

/Per

Lennart Söderberg köpte en fjärrkontroll på Lidl. Den medföljande handboken föranledde Avigmastern att skriva det här öppna brevet till den översättningsansvarige:

Läs brevet och se bruksanvisningen här 

Det finns bra bruksanvisningar och så finns det dåliga bruksanvisningar.
Men det finns också ännu sämre bruksanvisningar som inte passar in ens i begreppet dåliga. Basse och Bodil har skickat en sådan. Läs med nöje:

KARACHI CD SPELAREN

På mitt jobb gör jag om gamla instruktionsmanualer till olika produkter (i det här fallet en slangvinda) och i instruktionerna står det att man ska "vrida skiftnyckeln långsamt" vilket är illustrerat med bifogade bild.

Jag tycker det mer ser ut som om bilden vill säga "slå ihjäl den förvånade snigeln med skiftnyckeln". I alla fall kan bilden säkert ställa till en del problem för våra kunder (och oss, när de ringer oss och kräver att vi ska skicka över snigeln som inte fanns med i förpackningen...)

/Mona

Skriver manualer i en firma i Jakobstad, Finland. Har "modellmanualer" på väggen och beslöt att skicka ett par "svenskspåkiga" exempel

/Rainer Frilund

Från bygg- och humorrföretaget Bauhaus har det kommit flera olika bruksanivsningar för lampor. Här är ett exempel:

Helgeflundra

Varning i instruktionsboken till en motorcykel av märket BMW:

"Varning:
För att undvika luft i bromscirkulationen:
Förvrid inte styrarmaturen!"

Får man inte vrida på styret, eller har jag missat något?

KP

Bruksanvisning för vattenpistolen Splosh:

"Splosh vatenpistolen skulle fyllas med rent vatten bara. Den vill inte arbeta lämpligen om vattnet är gyttjig. Först skjut pistongen på baksidan av bösspipan helt hem. Sedan doppa mynningen i vattnet och drag pistongen tillbaka till dess fulla utsträckningen. Pistolen är numera lastad. Att avfyra pistolen krama avtryckaren den vanliga vägen. Pistongen kommer att röra fram litet på en gång. Vatten pistolen kommer att avfyra fem eller sex utbrott före den behöver omlastning,

Bruksanvisningen till de små roliga radiostyrda bilarna som gjorde succe under slutet av år 2002. Bilarna är kul, men bruksanvisningen är bäst. Läs här!

Köpte en video p?rea, en Sharp VC-MH771SM för att vara exakt, och häpnade över dessa kloka ord som fanns att finna i instruktionsboken...

Förevisa klarheten
LCD förevisa klarheten bli ändrat till dräkten omgivande lyset inne om rummet. Switch p?VCR (tillförsäkra menyn skärmen er icke p? d?pressen och hålla förevisa knappen för ca 2 sekunden. Den här vill nedskriva klarheten om VCR förevisa. Upprepningen förarbeten till ändringen förevisa ryggen till föregående infattning.
Om ni inte förstod allt kanske den engelska texten vara till viss ledning:
Display brightness
The LCD display brightness can be changed to suit the ambient lightning in the room. Switch on the VCR (ensure the menu screen is not on) then press and hold the display button for approximately 2 seconds. This will reduce the brightness of the VCR display. Repeat the process to change the display back to the previous setting.

Peter T, Kjell H och Krille har hittat detta

Här är en pdf-fil med en bruksanvisning till en fanértork levererad av ett finskt företag. Bruksanvisningen är troligen direktöversatt ord för ord från finska till svenska. Hoppas den sprider lite glädje.

Jan Hansson

Det här är den värsta instruktionsmanualen jag läst!

/Ulrika Lindfors-Davis

 

Från Bernt Asklund har vi fått en bruksanvisning till ett "plaste-lekur". Där kan man bland annat läsa att:

Den moderna klocksfodralens foten ger plasta-speluret en säkert stånd och ett vänligt utseende.
Läs hela bruksanvisningen här

Microsoft är kända för att röra till det i sina dialogrutor och detta är väl inget undantag...

Om man aktiverar en inaktivering innebär det att jag har inaktiverat eller aktiverat?

// Castrup

Ur instruktionsboken till MP3-spelaren Cyberman:

 • Genomborra batterierna aldrig
 • Förvara batterierna undan från lilla barn
 • När det er slut på batterierna måste du informera hos den lokala myndigheten var du kan lämna dem
 • Om du har en skrivare tillkopplade måste du avkoppla den
 • Koppla öronmusslan till uttaget ovan din MP3 Cyberman
 • Selektera i 'CyberManager' MP3:et som du vill ladda ned i din MP3 Cyberman
Johan

Japansk stereohandledning från tidigt 80-tal:

Bäste kund,
vi gratulerar er till att ni har köpt denna högteknologiska produkt, och ber er lägga märkte till följande höga ljus:

* För er egen säkerhet är denna apparat försedd med dubbla bumpor.

totte

Ur bruksanvisningen till min Mercury-utombordare:

Förslag om båtsäkerhet (forts)
Se upp för nedfallna vattenskidåkare! När du använder båten för vattenskidåkning eller dylik verksamhet, se till att den fallna skidåkaren är p?förarsidan av båten när du återvänder för att hjälpa skidåkaren. Föraren ska alltid hålla den nedfallna skidåkaren i sikt och aldrig backa upp till skidåkaren eller någon annan person i vattnet.
Jag undrar bara var de faller ifrån. Vissa tider p?året?

Ulrika Junell

Från en oförglömlig svensk manual till ett amerikanskt system för pappershantering:

"Man tar av ändkapsylerna från pappersvalsen och stoppar dom i tugga och smaska apparaten."

"När laddaren uppnått 42 volt inträder en flytning. Denna flyning leder till en förökning."

"Endvalsståndet fungerar även i nedfällt läge."

totte

Ur bruksanvisningen till en bakmaskin från LG, modell HB-152 CE:

"Passa på att småbarn inte kommer i närheten av maskinen när den är i drift. De kan trycka på kontrollerna eller komma bort i varma flator."
Ger i alla fall mig konstiga associationer...
"Bakbehållaren får inte sänkas ned i vatten. Den kan då komma ut av fasong."
Va?

MikL

Hej, Avigmaster!
Med viss besvikelse konstaterar jag att en gammal bruksanvisning har fallit bort. Jag tycker nog att den håller ännu, nästan lika bra som "Gäddsnipan"!

MVH
CH

PÅSTRYKNING. Före användningen avsätte lösa håren från kudden medelst sköljningen i vatten. Torka grundlig fylla brickan omkring 2" (50 mm) djup med färg. Vid laddningen av kudden doppa kudden i färgen så att endast FLOREN och ICKE SKUMkudden är hedsänkad. Påstryka färgen på glatta ytor i ena rikt- ningen och då använda kanten av kudden för att få en goda glansen. För grova ytor kudden kan vara rörd i nogon som helst riktningen och slutligen lätt endast i ena riktningen. Om kuddarna att montera enkel vara säker att plas- tiska bak plattan gripar bakom klämmare. Ersättningskuddar som tillgånglig äro hos Er leverantören äro lätt att montera och skulla ge Ni flera år tjänsten från Er färgkuddensatsen.

FÖRBEREDELSE OCH BLANDNING - EMULSIONSFÄRGER. Följa fabriksidkarers undervisningar på bleckdosan GLANS, EGGSKAL OCH MATT- FARGER. Förtunna enligt fabriksidkarers under visning arna på bleckdosan. Förtunningen av varje färger med lampligen förtunningsmedel bör endast vara gjörd tillräcklig för att tillförsäkra lätt spridning. FERNISSOR OCH POLY- TYRER. Kunna vara förtunnad enligt fabriksidkarers undervisningar på bleck- dosan eller innehållare. Franska eller knappolering kanske skall erfordra för lätt spridning tillsatsen av en matsked linfröolja per pint. ANMÄRKNING: Färgkudder äro inte lämplig för användningen med cellulosafärger.

RENGÖRING - EMULSIONSFÄRGAR o.s.v. Skölja ut kudder i ljumt vatten till vilket bör vara tillsatnd en liten mängd diskningsvätskan. Skölja ur under en kalla lopende vattenkran. Trycka torr på absorberande papper t. ex. tidnings- papper. GLANS, EGGSKAL, MATTFÄRGAR och SYNTETISKA FERNISSOR. Rengör kuddar med vita spriten och sedan tvätta i ljumt vatten och flytande rengoringsmedel. Skölja ur med rent vatten och trycka till uttorkad. Inte använda kraftigare rengöringsmedel.

NATURLIGA BASERADE FERNISSAR. Rengör kidder med denaturerade sprit och sedan tvätta, skölja ur och torka som är ovan angivit. ANMÄRKNING: Alltid rengör kudder före att färgen är torkad.

Från instruktionsboken till den bärbara datorn min far köpt:

ADVARSEL: LASERSTRÅLNING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARKO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTETYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÅTEFSEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLNING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Kan det bli tydligare?

Björken

I min hand håller jag en kopia av en okänd (lika så bra det) stereoanläggning med en helt obegriplig bruksanvisning. För övrigt är den inte helt olik den berömda "gräddsnipan" även om man här använder termen "stekvändare".

Det är nästan så att man skulle köpa en dylik apparat bara för bruksanvisningens skull.

Exempel 1 (det låter nästan farligt):

Att Lyssna Genom Hörlur
Plugga ett stereo hörlur apparat (inte inklusive) in i hörlurets stekvändare för private lyssning. När stickkontakten är satt in i stekvändaren, ljudet skulle höras genom hörluret. Anpassa volymen, balans och utjämmare kontroller.
Exempel 2 (sista meningen är nästan poetisk):
Handling av kassetter
... Kasetterna måste ligga i container för att bevara dem rent och förhindra dem från krökning i ljudbandets form. Säkra inspelning och återspel skulle konsekvent erhållas, bara om alla delar i ljudbandet kommer i kontakt.
t.ex: trångmål rulle ankarspel, ljud huvud och raderings huvud fri från ljudband avskavning.
Exempel 3 (översättning av "Wow & flutter"):
Detaljerad beskrivning, Fono sektion:
Braksucce & flaxande 0.3%
Exempel 4 (KS=CD...):
Kontrollinstrument på den framsida panelen:
Minne Knapp
När KS spelaren är på halt form, eller när skivtallriken är öppen, välj ett spår nummer med snabb eftersändning eller snabb återföring knappen.
Tryck ner minne knappen för att inträda numret i KS spelarens program minne som program nummer 1. Minne Indikatorn skulle belysa, steg uppvisningen skulle visa "01", och spår indikatorn skulle visa det valt spår numret. Upprepa det här för farande för att Inträda andra språr numret i program minnet.
Laban

Tack Laban! "Stekvändare" är ett intressant alternativ till "gäddsnipa" som översättning av det engelska ordet "jack". Bägge alternativen kan man hitta i t.ex. Norstedts Stora Engelska Ordbok.
Avigmastern

Ur bruksanvisningen till en äldre Yamaha utombordsmotor:

"Byt startsnöret innan det går av!"
Men hur vet jag när det ska gå av?

PS

Här är exempel ur en bruksanvisning som cirkulerar i bekantskapskretsen. Vem som råkar äga apparaten vet jag inte, men alla läser bruksanvisningen!

KASSETT DURK SEKTION
o KASSETT SEKTION


o Handling av Kassetter
Ställ inte dina kassetter på eller nära värme-
ledningselement, eftersom det kan missforma
ljudbandet och kassetten och göra dem oanvändbar.
Kassetterna måste ligga i container för att bevara
dem rent och förhindra dem från krökning i ljud-
bandets form. Säkra inspelning och återspel skulle
konsekvent erhållas, bara om alla delar i ljud-
bandet kommer i kontakt.
t ex: trångmål rulle ankarspel, ljud huvud och
raderings huvud är fri från ljudband avskavning.
Dessa måste regelbundet rengöras emellanåt så
här
o Öppna kasett kupe genom Halt/Utkastande knapp.
o Tryck ner spel knapp.
o Genomdränk bomullsvadd, svep runt i denature-
rad sprit, och rengör delar som är i kontakt
med ljudband. Använd inte härda föremål
o Tryck ner Halt/Utkastande knapp efter rensning.
...
o Att Lyssna Genom Hörlur
Plugga ett stereo hörlur apparat (inte inklusive)
in i hörlurets stekvändare för private lyssning.
När stickkontakten är satt in i stekvändaren,
ljudet skulle höras genom hörluret. Anpassa
volymen, balans och utjämmare kontroller.
Anteckning: Var säker för att inte sätta hör-
               lurets stickkontakt in i stek-
               vändaren när ljudet är högt. Det
               här försiktighetsmått är nödvän-
               digt för att beskydda hörluret
               och dina öron mot oväsen chock.
...
KOMPAKT SKIVSPELARE FUNKTION
o KS SPELARE

o Skiva Underhåll Det är fortfarande rådligt att behandla skivan
noggrant, ävem om musik språret på skivan är
täckt med ett beskyddande skikt. Så länge ni
alltid hämtar skivor med kanten och ställer
dem in i hållare omedelbart efter bruk, skulle
rensing normalt bli nödvändig. Men, när finger-
avtryck och damm kommer fram, kan ni torka
bort dem med ett mjukt och trådändarlöst kläte.
Torka skivan i rak linje kant.
Ni kan andas på skivan först om nödvändigt,
men renande medel eller skavank rensning verk-
ningsmedel måste inte utnyttjas.
Dessutom kan man i den tekniska specifikationen läsa att värdet för "Braksucce & flaxande" är 0.3%. Jag har fått förklaringen att det heter "Wow and flutter" på engelska...

Carin

Vi brukar roa oss med att dricka öl och spela Boule på somrarna. Roligast har vi dock åt Boulesetets spelregler.

Larsa Zingmark

Här är en riktig pärla ur en videomanual. Tyvärr vet jag inte vilket märke, men jag skulle aldrig köpa en sådan här video!

INNAN DU KONTAKTAR SERVICEVERKSTADEN
Om du möter några litra problemmer med ditt VCR, det kan spara du timme och pengar först att kontrollera denhär list för att se om någon av de här problemmer du kan rätta själv.

Om problemmen är Försök det här
Ingen ström
 • Kontrollera om stickkontakten är inskjuten i vägguttaget.
 • Är ström knappen på ON?
 • Kontrollera om Timme knappen är på OFF.
Video kasett kan inte vara inskjuten
 • Video kassett kan bara vara inskjuten med fönster sida upp och säkerhet tab mot dig
 • Se om (DEW) mättare är ON
  Om det är det, vänta till det blir OFF
VCR programme är inte inspelad
 • Kontrollera VCR antenn kopplingar
 • Är VCR mottagning kanalen på lämpligt
 • Kontrollera om Säkerhet tab är intakt på kassetten.
 • Kontrollera AUX/TV väljare. Det skulle vara på TV
Timmer inspelning är inte att göra
 • Är timmer knappen tryckt?
 • Kontrollera igen inspelning
  Börja/stanna infattninge
 • Om detär ett (Ström) uteblivande eller avbrott under Timmer Inspelningen, inspelningen inte ska vara att göra.
Ingen avspelnings-bilden, eller bilden är förvridad
 • Välja samma kanalenen på ditt TV som av
 • VCR kanal utgången Väljare- CH 36 (eller 32 till 40)
 • Ställ AUX/TV väljare på TV
 • Fin låt ditt TV på CH 36 (eller 32 till 40)
 • Rotera Spårkontroll
 • Kontrollera Om du använder ett inspelat band
Du kan inte se stadig radioutsändning
"Bullersam" eller strimmig avspelningsbilden
 • Ställ AUX/TV väljaren på TV
 • Kontrollera TV/VCR antenn kopplingar
 • Rätt till spårkontroll
Ström rött mätare ljus tänder
 • Tryck ström knapp OFF och efter ett ögonblick tryck ON
 • Ta VCR Ström kord fram från vägguttaget och plugg igen Om Ström rött ljus är förbaskad fortfarande, kontakt kvalificerad serviceman.
Kasettband är inte att börja var:  
- Inspelning och Avspelning knappar är truckt
 • Kontrollera om Paus/Stillbild knappen är OFF
- Återspolning knapp är truckt
 • Kontrollera om bandet är vridad igen
- Framspolning knapp är truckt
 • Kontrollera om bandet är på shut-omvridad för önskad punkt.

Med bästa hälsningar,
Kristina

Tack, Kristina. Ofta kan man även i en dålig översättning räkna ut vad som egentligen avses, men här var det ett tjockt lager med förvirring.

Torbjörn från Alnö påpekar att bruksanvisningen "hör till till en Samsung VB510 eller VB520 (även såld som Luma LVH-6). Märkligt nog är bara den där felsökningssidan illa översatt, svenskan är bra i resten av bruksanvisningen."

Lars Brandow har skickat några sidor:

Jag hjälpte nyligen svärmor med att tolka bruksanvisningen till den nya tvättmaskinen (Hoover T1090). Efter en timmas glada skratt lyckades vi få igång den.

Nästan hela bruksanvisningen är lika underbar som nedanstående exempel:

Angående montering:

Flytt tvättmaskinen när väggen och akta aff det inte bildas kurvor eller insnävringar, fästan avlöpsröret vid kanten av slasken, eller ännu bättra till ett fast avlöp, der har en störra diameter änn tvättmaskinens rör, i en höjd på minst 50 cm. I tillfälle av det skulle vara nödvändigt använd styva kurven som följar med.
Angående tvätt:
VARIABELT RYMINNEHÅLL

Denna tvättmaskin anpassar automatisk vattenstånden till den riktig typ och mängd kläder.
Det är på samma sätt möjligt att uppnå en "personaliserad" tvätt, själv från ett energi synpunkt.
Dette systemet ger en minskning av energi förbruket samt en betydelig minskning av tvättens varaktighet.

...

Den lasten som är tillåtit för hållfasta tectilier är 5 kg. därimot i tillfälle av delikata tectilier anbefalas det inte att överstiga 2 kg. (1kg. i tillfälle av kläder av "ren ylle" som kan tvättas i tvättmaskin), med syfte att unngå bildning av skrynklor der är svåra att stryka. För dess textilier anbefalas det att använda en påse med nåt.

Angående rengöring:
RENSNING AV CUVETTEN FÖR TVÄTTMEDEL OCH DESS RYM

Det anbefalas ibland att rense cuvetterna för säpalut och uppmjukande medlar. Till detta syfte bör båda hävertar tas ut, vilkat göras vid bara att dra litt starkt. Avlägsa eventuella skårpbildningar som kanske kunne tillstoppa tvättmedel cuvetternas öppning.
Sät åter alt på plats.

...

RENSNING AV FILTERET

Tvättmaskinen är försett med ett särskilt filter som tillbakaholder det största bottensatsen som eventuellt kunne tillstoppa avlöpet (mynt, knappar, osv) och dessa kan på dette sättet lätt fås tillbake.

- Vrida 1/8 (45 grader) knappen med kappans fastsättningsrille med en mynt eller eldgaffel.

Jag har lärt mig mycket genom att läsa att man vid tvätt bl.a. ska:
 • Stänga örngotten, blixtlås, ringar, knyta lösa band och långa strimlor på klänningarna;
 • Ta också bort rullelementer från gardinerna;
Men tvättmaskinen fungerar bra!
Lennart

Hej!

Kul sida får jag säga! Det var speciellt kul att se citatet "Frivilling telegraferade fjärrkontrollenhet" som kommer ur en av de roligaste bruksanvisningar som någonsin tryckts. Den hör till en Samsung VB-510T video från mitten av åttiotalet och redan på omslaget finns följande otroliga översättning:

Engelska: Please! To get the best results from your new VCR, read this instruction book carefully.

"Svenska": Behag! För att få ut bäst resultatet av ditt nytt VCR, läs den här undervisning bok noggrant.

På samma sida som den "telegraferade fjärrkontrollenheten" kan man få reda på mer om den, nämligen: "Sex VCR funktioner kan vara klar med en avstånd av cirka 13 fötter". En annan sida är rubricerad "Försiktighetsåtgärder" och där får man informationen: "Torka apporaten med ren och torr kläde bara, inte någon", samt "Om våtska spills i apparaten, ska du konsultera mod en kralificerad serviceman".

Olle F.

Läs mer ur den här bruksanvisningen

Från användarhandboken till ett ofta använt ordbehandlingsprogram:

Om en formatmall i dokumentmallen har samma namn som en formatmall i dokumentet får formatmallen i dokumentet samma format som formatmallen i dokumentmallen.
/LC

Hej

Jag snubblade av en händelse på er sida, och tillbringade en angenäm kväll (på firmans bekostnad....)

På min anslagstavla har i många år hängt en instruktionsskylt (antagligen gällande flytvästarna) från M/S Pomerania, sålydande:

        1:a position
Ta på sig bältet genom huvud
        2:a position
Dra bänder så att inre delar
av bälte ligger invid sig
       3:e position
Linda bålen om med händer
två gånger och binda dem i
midjan

Om så erfordras dra ur
bältesfickan
1. visselpipa - och vissla
2. batteriet och efter
korkkastning dölja den
tillbaka - ljuset ska tända
sig
3. bandet för att slita sönder
påse med pulver - vattnet
blir färgad.

Jag hoppas verkligen att jag inte råkar i sjönöd!

Hälsn.
Jan

Jag har just köpt en kamera. I instruktionsboken fanns det en del säkerhetsanvisningar. T.ex:

Denna produkt är avsedd för att ta fotografier. Använd den inte för andra ändamål än fotografering.
Texten som beskriver varningsmärket i handledningen är kanske litet väl drastisk:
VARNING! Detta är ett varningsmärke som förmedlar att om produkten inte används rätt kan detta resultera i dödlig utgång, allvarliga personskador eller invaliditet.
Camilla

Hej! Den här sidan har gett mig många glada skratt.

Vill bidra med ett utdrag ur en bruksanvisning för en Video (Samsung) som är koreansk.

Det mesta verkar vara ganska korrekt ända tills man kommer till instruktionen för inspelning med en knapp kallad (OTR) "one touch recording". Den är inledningsvis förståelig eller har åtminstone korrekt svenska, men på slutet spårar det ur med detta tillägg:

"OBS:
Man skall använda bora LÄNGD aeller stalt knapp.
När VCR är på abnormal mode, vär snäll och sädt
på och ow aeller power cord in och ut.
Då llir abnormal mode kvar."
Jag tolkar det som att om man vill bibehålla "abnormal mode" skall man sätta på och stänga av apparaten eller sätta i och dra ur väggkontakten. Vad händer om man låter bli?

Bosse

Ett kassettdäck från Pioneer presenteras i den medföljande manualen på en mängd språk. Följande finns i det svenska avsnittet, under rubriken Musiksökning:

Det kan hända att musiksökningen inte kan avkänna de tysta avsnitten mellan melodierna i följande fall:
...
När du lyssnar på inspelade konferenser eller komikerpar, då ljudet avbryts.
Censur av konferenser och två komiker. Går det med EN ståuppare?

Litet senare meddelas:

Använd en separat inköpt mikrofon för inspelning.
I en annan affär, kanske? Vad händer om den inte köps separat?

Janne i Årsta

Följande skylt satt i en verkstad:

Brandredskap, bringas i säkerhet vid eldfara.
Gestur

Läst i en instruktionsbok till Nokia 6150:

"det går ej att ta emot samtal inom landet utomlands"
Jasså?

Lynx

För några år sedan köpte jag en liten elektronisk översättare(!), men efter att ha läst lite i instruktionsboken så ångrade jag mig snart. De flesta av de 20 sidorna är hejdlöst roliga, här följer några utdrag:

INTRODUCTION
Eran sex-språkiga översättare med data bank är lätt att använda och sarskilit desig-nad for resenarer. Ni kan använda dentill att översätta mellan språken Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Holländska och svenska ni kan lagra telefonnummer, minnesanteck-ningar eller anvanda si-enhets omvandlings-funktionen. Den har ocksa en valuta omvand-lare som lätt omvandlar erat eget lands valuta till en av åtta utlandska.

Klocka med varldstid - visar datum och tid 1 128 olika stader ivarlden
...

Mångfalds alarm - paminner erom viktiga möten.
...
VISANDE AU VARLDSTIDER
Folz dessa steg för visande au tider 1 olika städer runt om 1 världen.

 1. Tryck ner mode för att visa namn och tid av den senaste av er valda staden.
 2. Tryck ner > eller < för att söka och visa datum och tid för olika städer.
  Eller skriv in den första borstauen 1 den eftersökte stadensnamn. Tryck sedan ner > eller < för att välja den särskilda staden ni vill ha. Datum och tid for staden visas. Obseruera! Du kan välja mellan 128 olika städer.
...
ATT ANVÄNDA SI-ENHETS OMUANDLINGSPUNICTIONEN

Ni kan omvandla den engelska matt-enheterna till si- enheter genom att använda översättaren.
Någonting jag saknar i instruktionen är en ordlista, typ:
AU=AV
Obseruera!=Observera!
Folz=Följ
1=I eller i, ibland betyder det 1.
VARLD=VÄRLD
osv.
Raffe

Den här bruksanvisningen medföljde ett kupéfiler till min bil:

MONTERINGSANVISNING FÖR HÅLLARE TILL KUPÉFILTER

SÄTT KORGEN ENLIGT BESKRIVET SYSTEM
 1. För in korgen snett upp och ned enligt (1), samt det korta avståndet mellan grepen och nätkanten framåt.
 2. Vrid korgen medsols och tryck in den i läge (3).
 3. Lägg in filtret med den porösa sidan uppåt. Se till att det är tätt efter kanterna. Tryck ned klämman som håller fast filtret, då Du hastigt stänger dörren, i slitsen på mitten av filtret.
I sanningens namn ska sägas att det var litet enklare att förstå hur det skulle gå till när man hade filtret i handen.

Och ännu enklare om man inte tittade i bruksanvisningen...

Kai

Från instruktionsboken till en SHARP minidisk-spelare:

Skjut batteriluckan kan bräckas om dem lyfts utan att skjutas hela vägen.
Jag förstod inte mycket, men det lät våldsamt. (När man läser den engelska instruktionen förstår man att flera rader text har försvunnit.)
Tvinga inte öppna luckan till facket för det batteriet alltför mycket.
Va?
Sätt in MD genom skjuta på kantmitten medan skivan hålls parallellt med huvudenheten.
Inte undra på att man hellre läser de engelska instruktionerna. Notera hur ordet MD behandlas som om det vore ett namn. Detta sker konsekvent genom instruktionsboken, och till slut kryper det i kroppen när man läser det.
BASS OFF: Basen annuleras
Det krävdes ingen ljudexpert för att konstatera att basljudet fortfarande hördes, om än utan någon extra förstärkning. (Engelska: "Bass emphasis is cancelled")

Caesar

En kompis till mig köpte en tvättmaskin för några år sen och kopierade den svenska delen av bruksanvisningen till mig. Jag tar fram den när jag vill ha mig ett gott skratt (numera klickar jag också på Avigsidan ifall jag vill skratta ett tag...)

"Med kjöpet den hår el maskin CANDY; ni har bevisad att Ni inte nöjas med en vilken som helst sak; Ni vil ha det bästa.

VARNING: VID VARJA ARBETA I FÖRBINDELSE MED RENSNING OCH UPPRÄTTHÅLLANDE:
- Släcka för strömmen
- Vrida för vattenkranen
- CANDY lämnar med alla dess maskiner en jordkedningskontakt.
- Bruk inte anordningen när ni inte har fotbeklädnad på.
- Bruk ikke, om det inte är under speciell omsorg, förlängare i badrum eller toaletter.

VARNING: UNDER TVÄTT KAN VATTEN NÅ UPP TILL 90 C.

Tillåt inte att barn eller personer som är olämpliga därför handterer anordningen utan övervakning.
Riv inte i ledningen för tillgång av ström.
Utsätt inte anordningen för all slag väder eller de atmosfäriska agenterna (regn, sol, osv.)

IGÅNGSÄTTNING
Lägga tvättmaskin frontalt ned, fjärna de två fästningsskruvar och skru basen lös.
Lossna de 4 skruvar (A) på båda vinklar, samt de 4 skruvar (B).
Återplacera de 4 skruvar (A) och placera utsmyckningarna (D) som levererats.
Rulla ut kablet och rörledningen.

Flytt tvättmaskinen när väggen och akta aff det inte bildas kurvor eller innsnävringar, fastän avlöpsröret vid kanten av slasken, eller ännu bättra till ett fast avlöp, der har en störra diameter änn tvättmaskinens rör, i en höjd på minst 50 cm. I tilfälle av det skulle vara nödvändigt använd styva kurven som följar med."

"Innrätt maskinens nivå med de främsta benen.
Ljuden "clic" när loket stängas bekräftar att locket är perfekt stängit till.
Slutt den an.
Tryck därefter på knappen igång/stopp, igångsåttning ljuset vil bli tänt "anknytning av ström utfört", om den inte blir tänt, se årsaker till skador.

Når den sista sköljningen är upphört förblir kläderna under vatten."

"Tryck på knappen för igångsättning (H). Det vil bli ljus i en glödlampa (G).
Tvättmaskin vil genomföra det programmet Ni ha valt."

"RENSNING AV FILTERET
- Vrida 1/8 knappen med kappans fastställningsrille med en mynt eller eldgaffel.
- Vrid filteret i motsatt riktning av urets visare till det inte kan mer.
- Ta ut filteret och rens det.

Under eventuell flyttning eller om maskinen skulle stanna i lång tid på kalla orter, skal alla rester av vatten i rör fullständig tömmes ut."

"Med maskinen slutit från, löses röret från karmpen och vändas ner mott hinken, till alt vatten är löpt ut.
Når denne operationen är färdig, upprepas det samma i motsatt riktning."

Suck...

Bellis

Maskinöversättarna har slagit till igen:

Välkommande till strömkrets byte internationell. Denna page is disponibel i åtskilliga språken vid klickande på en av den flaggen.
...

Check ut den uppdatera till funnit ut vad is ny, eller tecken upp nedanför till mottaga min fri informationsblad. Navigation is lätt, rättfärdiga bruk den large knappar. Tacka dig för besökande min plats. Behaga tecken min gäst bok och återgång igen snart.

Hela texten finns på www.mitedu.freeserve.co.uk/Intros/intro_sw.htm

Noriega, Magnus

Jag bifogar en bruksanvisning till en cittra som köptes i mitten av sjuttiotalet. Bruksanvisningen blev strax en given succé med högläsning när så passade. Själva originalet sitter nu som förströelse på en toalettvägg på Österlen.

Om man kan hålla sig för skratt brukar det brista på slutmeningen:

"En föreniginsbage inom tva noter ab samma varde hetydar att noten maste anslas en gang endast, men ballas ut sa länga som kvantiteten av de tva noter gällar."
Här finns hela bruksanvisningen

Vänligen
Mats Elfström

Vill du få påminnelse när Avigsidan uppdateras?
Gå med i Avigmasterns mailinglista

Gillar du Avigsidan? Tipsa en vän!

Har du fler exempel? Skicka dem till Avigsidan

Avigsidans hemsida

Innehållsförteckning

Tipsa en vän