Bullshit Bingo
Somnar du på företagsgenomgångarna? Hur är det med de långa och tråkiga strategimötena? Här finns ett sätt att höja intresset!        

Spela så här: Kryssa av rutorna när du hör orden eller uttrycken nämnas. När du fått fem kryss i rad (horisontellt, vertikalt eller diagonalt) ställer du dig upp och ropar BULLSHIT! eller SKITSNACK!

Synergieffekt Strategiska
mål
Resultat-
orienterad
Strukturkapital Helhetssyn
Vision Bandbredd Paradigm Process-
orienterad
Benchmark
Värde-
adderande
Marknads-
segment
Breda
plattformar
Kreativa
lösningar
Team
Resultat-
ansvar
Integrerade
lösningar
Kunskapsbas Personalen är
vår viktigaste
resurs
Informations-
miljö
Outsourca Kund-
orienterad
Coacha Kompetens Kärn-
verksamhet

Hör vad nöjda spelare har sagt:
"Jag hade bara varit med på mötet i fem minuter när jag vann." -Jack W. - Boston
"Min uppmärksamhet har ökat dramatiskt." -David D. - Florida
"Vilken grej! Våra möten kommer aldrig att vara desamma sedan jag vann första gången." -Bill R - New York City
"Atmosfären var spänd vid sista mötet eftersom vi var 14 personer som väntade på en femte ruta." -Ben G. - Denver
"Talaren blev förbluffad när åtta personer skrek 'Bingo' för tredje gången på två timmar." - Kathleen L. - Atlanta

Översättning gjord av HL och LL för Avigsidan, www.avigsidan.com